L’ESPIRAL

L’ESPIRAL és un instrument essencial de la natura, s’ha considerat durant molt de temps un dels seus elements més significatius. Mirem al cel i veiem espirals, observem l’aigua i succeeix el mateix, quan reparem en el vent. A tot arreu hi ha espirals, algunes visibles, altres no tant. Dels embrions fins a les galàxies, l’espiral transmet el que potser és un dels missatges més dinàmicament proporcionat al sorgir de la conciliació dels oposats, l’harmonia i allà que es troba en equilibri. Totes les espirals tenen en comú el fet d’evolucionar al voltant d’un punt  variant la distància. És a dir, donen voltes entorn d’un punt alhora que s’allunyen al mateix temps. De la mateixa manera que l’espiral, la vida va repetint moments ja viscuts al llarg dels anys, que els afrontem sempre de manera diferent, ja que a mesura que avancen adquirim més experiència.